Elever i Lakka Primary School, Sierra Leone
Foto: Lars Liliedahl

Välkommen till MajaProject!

MajaProject är en ideell förening i Sverige med ett stort engagemang i globala frågor vad gäller mänskliga rättigheter och främst flickors rätt till hälsa och utbildning. Projektet syftar till att lyfta kvinnor och barn i Sierra Leone och inte minst att öka förståelsen mellan oss som människor i båda länder. Främst jobbar vi för att så frö som gör att inblandade kan se nya möjligheter så kallat Knowledge transfer. Vi hoppas kunna hjälpa främst kvinnor och flickor att ta sig fram i livet och genom hjälp från projektet få kunskaper och empatisk kompetens vad gäller de olika levnadsvillkoren i respektive länder. Vi förstår att även män och pojkar behöver delta i detta påverkansarbete.

Aktuellt: Vår nästa resa avgår 27/3-8/4-2019

Vi är fullastade med skänkt sjukhusmaterial till sjukhuset i Kambia.

Vi i samarbete med lokala aktörer sätter igång utbildning i byar i Kambia District. Dessa ska handla om näringslära, hygien och mänskliga rättigheter. Detta för att påverka flickors möjlighet till ett liv utan våld och chans till utbildning. Dessa är viktiga steg för att komma ur fattigdom och förtryck.

Genom att utbilda i hygien och näringslära påverkar vi gravida mammor och deras barn 0-5 år chans till överlevnad och en hälsosam vardag.

Detta är ett samarbete mellan Kambia Hospitals barnmorskor och MajaProject.

Vi kommer också att undersöka möjligheterna att installera el-stationer drivna av solenergi.

I Lakkaskolan fortsätter fortbildningen av lärare i bemötande, kommunikation och läs-och skrivutveckling.

Vi fortsätter med vår succè, skolluncher.

Vi försöker även inspirera våra ”mat-tanter” till att utöka sin kok-konst till att sälja sina luncher även till andra än skolan.

Mätta barn har större chans att lära än hungriga!

Genom MajaProjects försorg erbjuder Lakka Primary School sina elever och personal skollunch en gång i veckan. Hjälp oss att med fem kvinnors entreprenörskap höja välmåendet och statusen för skolan.

Skänk en gåva genom att swisha: 123 05 163 85

Välj om du vill sätta in en fast månadssumma eller om du vill stötta med engångssummor.  Maten består av ris och plazas (grönsakssås). Ett barn= 3kr

Skolmåltiderna har blivit en stor succé!

Director uncle Sam

Vår director, Uncle Sam, gör ett fantastiskt jobb för vår räkning, utan honom hade vi aldrig klarat oss. Trots att han arbetar oavlönat ställer han alltid upp. Vi vill med din hjälp stötta honom med en liten men välförtjänt lön så att han har möjlighet att stanna med oss. Märk din summa med ”Uncle Sam”.

Skänk en gåva genom att swisha: 123 05 163 85

Information om hur du stödjer oss